Ubezpieczenie Pantaenius OC Skippera

„Będąc Skipperem są Państwo osobiście odpowiedzialni swoim majątkiem za wszystkie spowodowane osobom trzecim szkody, wyrządzone za pomocą obcego jachtu.”

Ubezpieczenie Pantaenius OC Skippera chroni osobę ubezpieczoną przez cały rok przed szkodami poniesionymi w trakcie korzystania z obcych jachtów. Ubezpieczenie to wchodzi w życie w momencie, gdy ubezpieczenie jachtu nie pokrywa danej sytuacji. Ochrona ubezpieczeniowa występuje również podczas pływania pontonami jachtu lub innymi środkami sportów wodnych, np. nartami wodnymi. Ubezpieczenie jest przewidziane dla osób prywatnych jak i żeglarzy zawodowych.

 Ubezpieczenie Pantaenius OC Skippera

Dodatkowe zalety produktu to

  • Wysokie sumy gwarancyjn:e,
  • Ubezpieczona utrata następnych czarterów do 20.000,- EUR,
  • Ubezpieczone koszty aresztowania jachtu do 100.000,- EUR,
  • Ubezpieczone szkody spowodowane zanieczyszczeniem wody,
  • Pokryte szkody w prowadzonym jachcie spowodowane rażącym niedbalstwem,
  • Obowiązek obrony Ubezpieczonego przed nieuzasadnionymi roszczeniami!
Kontakt w jĘzyku polskim
Pantaenius GmbH Oddział
w Polsce

ul. Gradowa 11
80-802 Gdańsk

+48 58 350 61 31
info@pantaenius.pl

Zapytaj o wycenę

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. Aby poznać wycenę prosimy o kontakt pod:
e-mailem: info@pantaenius.pl lub tel. 58 350 61 31

Informacja dla klientów firmy Nautica Nord: od dnia 01.01.2018 obsługę klientów przejęła firma Pantaenius GmbH Oddział w Polsce. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt jak powyżej.